Kalbi Kafasından Güzel...

Dayatmaları sevmem, lakin kalbi kafasından güzel olanları severim. Kalbi güzel…