Tarayıcı önbellekleme özelliği

Leverage browser caching, (tarayıcı önbellekleme) nedir? Aslında söylenmek istenen tarayıcının…