Mutluluk Uzak Değil

Yıllar yılı düşünülmüş ayrılıklarım vardı. Hemen hemen her yerini tanıdım…