MAC Adresi Nedir? Nasıl Öğrenilir?


Yazımız en son 22 Haziran 2017 tarihinde güncellenmiş ve 313 defa okunmuş.

MAC adresi, Media Access Control – Ortam Erişim Kontrolü (MAC) anlamı taşıyan, bilgisayar ağında bir cihazın ağ donanımını tanımaya yarayan, 0-9 arası rakamlar ve A-F arası harflerden oluşan ifadedir. Her ağ arayüzünün (ethernet, kablosuz, bluetooth vb.) kendine özel, benzersiz birer MAC adresi vardır.

Windows Vista ve Windows 7’de Mac Adresi Öğrenme

Windows Vista ve Windows 7’de mac adresi (fiziksel adres) öğrenmenin üç yolu vardır:

Başlat (Start) -> Aramayı Başlat (Start Search)kutusuna cmd yazılır ve Başlat menüsünde beliren cmd simgesi tıklanır.

MAC Adresi Nedir? Nasıl Öğrenilir?

Açılan komut istemi penceresine ipconfig /all veya ipconfig -all yazılır ve Enter tuşuna basılır. Bu komut bilgisayardaki ağ adaptörlerinin (wireless, yerel ağ bağlantısı vb.) listelenmesini sağlayacaktır. Listede ilgili ethernet bağdaştırıcısının altında Fiziksel Adres (Physical Address) etiketli on iki haneli karakter dizisi o bağdaştırıcının MAC adresidir.

MAC Adresi Nedir? Nasıl Öğrenilir?

Mac adresini öğrenmek için izlenilebilecek ikinci yol ise “getmac” komutunu çalışmaktır. Komut istemi penceresine getmac komutu yazılır ve Enter tuşuna basılır. Listede Fiziksel Adres (Physical Address) etiketli on iki haneli karakter dizileri bilgisayara bağlı bulunan ağ bağdaştırıcılarının Mac adresleridir.

MAC Adresi Nedir? Nasıl Öğrenilir?

Diğer bir yol ise Başlat (Start) -> Tüm Programlar (All Programs) -> Donatılar (Accessories) -> Sistem Araçları (System Tools) -> Sistem Bilgisi (System Information) yolunu izlemektir. Açılan pencerede Bileşenler (Components) -> Ağ (Network) -> Bağdaştırıcı (Adapter) seçeneği seçilerek istenilen ağ bağdaştırıcısının MAC adresi öğrenilir.

Windows XP’de MAC Adresi Öğrenme

Start (Başlat) -> Run (Çalıştır) butonlarına tıklanır.

MAC Adresi Nedir? Nasıl Öğrenilir?

cmd yazılıp OK (Tamam) butonuna tıklanır.

MAC Adresi Nedir? Nasıl Öğrenilir?

Ekranda DOS komut giriş penceresi belirecektir.Bu pencerede ipconfig /all veya ipconfig -all yazın ve Enter tuşuna basın. Bu komut bilgisayardaki ağ adaptörlerinin listelenmesini sağlayacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken tek husus, ipconfig yazdıktan sonra bir boşluk karakteri bırakıp /allveya -all eklerinden istenilenin yazılmasıdır.

MAC Adresi Nedir? Nasıl Öğrenilir?

Listede Physical Address (Fiziksel Adres) bölümünde görülen adres bilgisayarın MAC adresidir. Not: Physical Address (Fiziksel Adres) alanında 44 ile başlayan bir adres görünüyorsa, bu adres modemi tanımlamaktadır. Ethernet kartlarına ait MAC adresleri 44 ile başlamaz.

Cep Telefonu Mac Adresi Öğrenme

Cep telefonunuzun WiFi MAC adresini öğrenmek için *#62209526# tuşlayınız.