Genel HTML Hataları ve Anlamları


Yazımız en son 28 Mayıs 2015 tarihinde güncellenmiş ve 271 defa okunmuş.

Her gün web sitelerinde dolaşırken, belki de yüzlerce hatayla karşılaşıyoruz. Özellikle webmaster ve geliştiriciler iyi bilir, HTML hatalarının sebebi bulunmadan rahat yoktur. Biz de bu hataları sizler için derledik, anlamları (sebep oldukları ve kaynakları) ile size sunuyoruz.

KOD HTTP HEADER (BAŞLIK) YORUM / SEBEP / ÇÖZÜM
100 Continue  İstek tamam, devam edelim.
101 Switching Protocols  Protokol değişimi. HTTP > HTTPS gibi.
200 OK İşlem başarılı.
201 Created Bir POST komutu başarılı.
202 Accepted İşlem kabul edildi fakat henüz tamamlanmadı.
203 Partial Information Bir GET komutuna verilen kısmi yanıt.
204 No Content Sunucu bilgiyi aldı fakat geriye gönderecek veri yok.
205 Reset Content  İçerik sıfırlandı.
206 Partial Content İstenen işlem kısmen tamamlandı. Genelde bağlantı kesildiğinde veya gezinti durdurulduğunda oluşur.
300 Multiple Choices  Çoklu seçimler.
301 Moved Permanently Belirli bir dosya yerine bir klasör seçildi. İçerik taşındığından gösterilemedi.
302 Moved Temporarily  İçerik geçici olarak taşındı.
303 See Other  Diğer bilgilere başvurun.
304 Not Modified Verinin önbellekteki hali orjinaliyle aynı.
305 Use Proxy  Proxy kullanılıyor.
400 Bad Request İstek hatalı parametre içeriyor ve tamamlanması mümkün değil.
401 Unauthorized Klasör veya dosyaya erişmek için gereken kullanıcı adı ve/veya şifre hatalı.
402 Payment Required  Ödeme gerekli.
403 Forbidden İstenen sayfa veya klasör  erişime kapalı, gizli tutuluyor.
404 Not Found İstenen dosya/klasör bulunamadı.
405 Method Not Allowed  Bu metodla erişime izin yok.
406 Not Acceptable İstek kabul edilebilir değil.
407 Proxy Authentication Required  Proxy (vekil sunucu) onayı (kullanıcı adı/şifre) gerekli.
408 Request Time-Out  İstek zaman aşımına uğradı. Bağlantı yavaş veya sunucu çok meşgul.
409 Conflict  Bir çakışma/uyumsuzluk mevcut.
410 Gone Gitti.
411 Length Required  Uzunluk gerekli (Şifre/Metin v.b)
412 Precondition Failed  Ön şart tamamlanamadı.
413 Request Entity Too Large Tekil istek çok büyük.
414 Request-URL Too Large  İstenen bağlantı çok uzun.
415 Unsupported Media Type Desteklenmeyen ortam tipi.
500 Server Error Çoğu durumda, kaynak kodlamadaki problem ve/veya sunucunun ilgili döngüde hata tespit etmesiyle oluşur. Sunucu hatası.
501 Not Implemented Sunucuda gerekli yetenek yok.
502 Bad Gateway  Hatalı geçiş noktası. Proxy kullanılıyorsa veya anlık IP/DNS değişimi varsa oluşur.
503 Out of Resources Aşırı sistem yüklenmesi sebebiyle işlem gerçekleştirilemiyor. Çok fazla yüklenme var.
504 Gateway Time-Out Beklemeye razıyız ancak yeterli sürede yanıt gelmedi.
505 HTTP Version not supported  HTTP versiyonu desteklenmiyor. Cihaz/tarayıcı kaynaklı olması muhtemel. Ayrıca sunucu yetenekleriyle de ilgili.

Fatih M. BAŞARAN