Mavi Marmara Siyaseti


Yazımız en son 10 Aralık 2016 tarihinde güncellenmiş ve 1 defa okunmuş.

Bugüne değin daha tek bir sayfa belge açıp okumayan, siyaseti sadece “en büyük Türkiye” naralarından ibaret zannedenlerin Mavi Marmara için “onurumuz gitti” şeklinde bakmaları zaten şaşılacak bir durum değildir. Siyaset zeka işidir, yüksek zeka işidir. Eğer değerlendirme kabiliyetin ve öngörülerin yoksa asla başarılı olamazsınız. Diğer yandan, politikacıların gayrimeşru tavırlarına yönelik eleştiriler, siyasetin bu bağlamda külliyen ötelenmesine sebep olamaz. Tabiat kanunları, belirli bir grup içerisinde yapılan hataları bireyselleştirmiş ve toplumsallaştırmayı önleyecek spesifik argümanlarla donatmıştır.

Geçmişten bugüne her kesimden insanın rahatlıkla oy verebileceği tek siyasal oluşum haline gelmeyi başarmış olan AK Parti, işte bu bireysel yönelimlerin oluşturduğu paradigmaların topluma empoze edilme çabası sonucu, aynı şekilde her kesimden insanın kolaylıkla düşmanlık edebileceği bir oluşuma bürünmüş, ana kimliği sabit kalmak suretiyle kendisine biçilen alt kimlik ritüeline mahkum edilmeye çalışılmıştır.

Mavi Marmara Siyaseti

Elbette Türkiye’nin tek sorunu Filistin değildir, zaten olmamalıdır da. Fakat geçmişe bakıldığında görülmüştür ki, bugün yaşanan olumsuzluklar gibi geçmişte de tüm düzeni alt üst eden tepkiler sadece tek bir durum üzerinden hedefe yönelmiştir. Seyredilen pragmatist stratejiler her defasında bir köşeye konmuş ve tam aksi anlamda bir çıkarcılık felsefesine dönüştürülmeye çalışılmış, büyük ölçüde de başarılı olmuştur. Buna ek olarak temel argümanlar hep alay konusu edilmiş, provokasyonlar tamamıyla bu argümanlar üzerinden yapılmıştır.

Yazılı ve görsel basının tüm algıları yönettiği bir ortamda maalesef her hareket inceden inceye düşünülmeli, tarafsızlıkla objektif olmak birbiriyle karıştırılmamalı ve eleştirilen her adım hakkında bilgi sahibi olunmalıdır. Aksi takdirde Türkiye bırakın gelişmeyi, ani bir kavisle çöküşe geçmekten kendini kurtaramayacaktır.

Türkiye’nin her gün farklı bir boyutta mücadele ettiği ve defalarca hainliklerle vurulduğu şu ortamda Mavi Marmara çığırtkanlığı yapanların, Suriye ve Filistin’de halen daha binlerce ve hatta milyonlarca şehadet şerbeti içmiş kardeşine karşı duyarsız kalması, hayvan severlik ve insan haklarından dem vurması, ideolojik saldırganlık yapması tamamen saçmalık ve iki yüzlülüktür.

Tarihte bunu gibi örnekler genelde her kesimi temsil etmiş gibi görünse de, aslında kara bir lekenin daha da büyümesi olarak adlandırılmış ve bugün gelinen noktada aslında hiç de insancıl olmadığı kesinleşmiştir…

Fatih M. BAŞARAN